Brandrisk

Eldningsförbudet upphävt i hela länet

0:48 min

De senaste dagarnas regnväder över Dalarna har gynnat naturen, och nu anser inte längre länets räddningstjänster att det behövs något förbud mot eldning utomhus.

Men prognosen kan ändras med kort varsel, på Länsstyrelsens informationshemsida kriswebb.dalarna.se finns alltid aktuell information.