INFRASTRUKTUR

Folkfest när Västerdalsbanan återinvigdes

2:00 min

På sträckan mellan Rågsveden och Malungsfors kommer det återigen att gå virkestransporter med tåg på Västerdalsbanan. Något som betyder mycket för bygden, tycker både företagare, politiker och ortsbor.