BRIST PÅ SJUKVÅRDSMATERIAL

Allvarlig kritik mot vårdens låga beredskap

0:46 min

De fem regioner, där Dalarna ingår, som har brist på sjukvårdsmaterial får nu allvarlig kritik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som menar att beredskapen är för låg och att regionerna bryter mot lagen.