Lyckat projekt

De kom in på arbetsmarknaden – tack vare extratjänst

1:43 min

Hala Alshobaki, Bisan Qasem och Nadima Deno i Falun har i ett år haft extratjänst-anställningar inom skolan. Extratjänster är en blandning mellan praktik och ett jobb, och hjälper till exempel nyanlända att nå arbetsmarknaden.