SJUKVÅRD

Regionerna tillsätter utredning om materialbristen

0:54 min

De fem regioner som under hösten drabbades av materialbristen av sjukvårdsmaterial på grund av leveransproblem startar nu en extern granskning av händelsen.