MATERIALBRISTEN

Avtal med nya leverantörer försenas

1:32 min

Regionerna som drabbades av materialbristen i sjukvården skulle gemensamt ta in nya leverantörer, inom tre till fyra veckor. Det blir inte av, meddelar Varuförsörjningsnämndens ordförande.