Säker information

"Signe" ska skicka hemlig information mellan offentliga verksamheter

1:51 min

I år inför alla landets kommuner, regioner och länsstyrelser ett gemensamt system för att skicka information. Systemet är krypterat och alltså oläsbart för utomstående.