Socialtjänsten i hedemora

Kritiserad socialtjänst ber om extra pengar

1:23 min
  • Efter avslöjandena om allvarliga brister i barn- och ungdomsärenden i Hedemora, ber nu omsorgsnämnden om ytterligare 850 000 kronor för att kunna säkra kvaliteten i myndighetsutövningen.
  • Pengarna som nämnden hoppas få från Hedemoras kommunfullmäktige ska bland annat användas till att ta fram ett kvalitetsledningssystem.