Arbetslösheten sjunker

Arbetslösheten i Dalarna fortsätter att sjunka. I november var 6 700 personer i länet öppet arbetslösa, och det närmare 350 färre än i fjol vid den här tidpunkten.

Förbättringen på arbetsmarknaden märks också på andra sätt. Det är allt färre nya sökande som skrivs in på arbtetsförmedlingen. Det var 1 800 i november i år och nästan 650 fler samma månad i fjol.