Högspänningsskåp utsatt för livsfarlig vandalisering

VB Krafts utrustning vid Stenbergstjärn norr om Nyhammar har utsatts för en livsfarlig vandalisering. Ett skåp med högspänning har brutits upp och slagits sönder och värden för 60 000 kronor har förstörts.

Ingen människa har dock så vitt man vet kommit till skada.
Skåpet reglerar bland annat vattentillförseln till Nyhammars kraftstation och tilltaget kunde ha inneburit att stora mängder vatten runnit över dammen i området.