Äldre vill komma ut mer

Kvaliteten och tryggheten inom den kommunala vården och omsorgen i Avesta är bra i många avseenden men det finns också brister.

Det konstaterar Dalarnas Forskningsråd som gjort en undersökning som omfattar omkring 300 äldre och socialt utsatta människor i kommunen.

Behovet av mer tid för att prata med personalen är enligt undersökningen påfallande. Dessutom vill omsorgstagarna i Avesta få bättre möjligheter att vistas utomhus och fler aktiviteter utanför boendet.