30 kvinnor om året lever - tack vare mammografi

Dödligheten i bröstcancer har minskat med 50 procent i Dalarna, sedan alla kvinnor mellan 40 och 70 år erbjöds mammografi eller bröströntgen.

Det innebär att livet räddas på ett 30-tal kvinnor här i länet varje år.

– Men det finns fortfarande mycket att lära om den gåtfulla sjukdomen cancer för att kunna rädda ännu fler liv, säger Laszlo Tabar, professor och överläkare vid Falu lasarett.