Miljoner till högskolan för miniplantor

Högskolan Dalarna har fått 3,3 miljoner kronor för att forska vidare om miniplantor i skogsbruket.

Miniplantor av gran och tall är mycket små när dom sätts ut. Det har visats sig att de klarar sig undan angrepp från snytbaggar eftersom de inte luktar lika som större plantor.

Snytbaggen är ett enormt problem för skogsindustrin eftersom den äter plantor för mellan en halv å en miljard kronor per år, enligt Skogsstyrelsen.

Nu ska Högskolan Dalarna forska vidare om miniplantorna tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan och Statens Lantbruksuniversitet.

Pengarna kommer från den statliga forskningsstiftelsen Formas för att forska vidare om miniplantor i skogsbruket.