Kurs ska göra föräldrar i Mora bättre

Föräldrar i Mora kommun ska bli bättre på att kommunicera med sina barn. Det är ett av målen med den studiecirkel som nu startas i Mora.

Kursen hålls för andra gången i Mora. Den heter Positivt föräldrarskap plus. Enligt en av cirkelledarna, Lisbeth Kronlid, är intresset stort för kursen: