Dalapolisen har lågt förtroende för ledningen

Tre fjärdedelar av Dalarnas poliser har lågt förtroende för ledningen. Och Dalarnas poliser är mer missnöjda med sin arbetssituation än poliser i resten av Sverige.

Det visar en undersökning som polisen gjort i Dalarna och i hela riket.
– Jag trivs jättebra på mitt jobb, min arbetssituation är helt ok, men det skulle vara bra med lite mer uppskattning och lön, säger Ulrica Granberg på polisen i Borlänge som har svarat på enkäten.

När det gäller lönen så är det fler Dalapoliser som är missnöjda. Över 60 procent av Dalarnas poliser är missnöjda med sina löner.
Enligt undersökningen tycker de inte att de får lika mycket i lönekuvertet som de förtjänar.

I Dalarna har 75 procent av alla anställda varit med i undersökningen. Frågorna handlar bland annat om hur de anställda trivs, om deras löner och om de har utsatts för trakasserier.

Av dem som svarat tycker tre fjärdedelar att de har lågt förtroende för polismyndighetens ledning.