Åtta nya tjänster för fusk mot F-kassan

Försäkringskassan satsar ännu hårdare för att komma åt fusket. Nu sätter man in motsvarande 300 tjänster för olika typer av kontroller.

För försäkringskassan i Dalarna handlar det bland annat här om att kartlägga fusk och felaktigheter när det gäller ersättning för dem som behöver personliga assistenter.

För att kontrollera fusket anställs nu åtta personer på Försäkringskassan i Dalarna.

Under 2005 betalade försäkringskassan i Dalarna ut 720 miljoner kronor i assistansersättning till totalt 620 personer i länet.