Vasaloppsåkares livsstil studeras

För tredje året i rad kommer Vasaloppsåkarnas hälsa och livsstil att studeras.
Tidigare studier har visat att Vasaloppsåkare är friskare och lever längre jämfört med den övriga befolkningen.
Det nya i år är att dom bakomliggande orsakerna till det ska kartläggas. Det kan handla om livsstil i stort, ärftlighet, kostvanor och sociala faktorer.
Studien görs i samarbete mellan Medicinkliniken i Mora, Karolinska Institutet, läkemedelsföretaget Pfizer och Vasaloppet.