HD prövar dom om otillåten diskriminering

Högsta Domstolen ska nu pröva hovrättsdomen om otillåten diskriminering vid Uppsala universitet.

Svea Hovrätt ansåg i en dom i fjol att universitetet gjort sig skyldig till det när man reserverade platser på juristprogrammet åt sökande med utländsk bakgrund.

Domen innebar en seger för två kvinnliga studenter från Falun och Gävle som stämt universitet.

Men nu ska den alltså prövas efter en begäran av Justitiekanslern.