Färre spädbarn smittas av RS-virus

Antalet spädbarn som insjuknar av RS-viruset har kraftig minskat i Dalarna de senaste veckorna.

Dalarna är annars ett av de hårdast drabbade områdena i landet, utanför storstadsområdena.

Totalt har ett 100-tal barn blivit sjuka av RS-viruset i Dalarna i vinter.

RS-viruset är mycket vanligt och många barn smittas av det, men det är speciellt allvarligt när spädbarn drabbas. Ofta kan dom då behöva sjukhusvård, då dom kan få svårt med andningen.

Det visar statistik från Smittskyddsinstitutet.