Ägarbyte påverkar inte Grycksbobanan

Det kostade Banverket 30 miljoner kronor att rusta upp Grycksbobanan mellan Falun och Grycksbo för att Stora Enso skulle kunna köra sina papperstransporter via järnväg. Ett ägarbyte förändrar inget, tror Banverket.

Banan har nu varit igång i två och ett halvt år. Nu är frågan hur det blir med tågtransporterna från Grycksbo efter att Stora Enso har sålt pappersbruket till fondbolaget Accent Equity. Men inga formella avtal är skrivna.

– Vi ser med tillförsikt på att den nya ägaren ska se fördelarna med Grycksbobanan, säger Kenth Nilsson som är Banverkets projektchef för Grycksbobanan.

Nu konstaterar Kenth Nilsson att den nya ägaren ser fördelar med Grycksbobanan. De närmaste åren kommer inget att hända. Banverket kommer att ha en träff med Accent Equity för att se hur ett samarbete ska kunna fortsätta.