Kritik mot behandling av fosterhemsplacerad

Socialnämnden i Ludvika kritiseras för sin hantering av ärendet med den fosterhemsplacerade pojken Yossef.
Kritiken gäller framför allt att Socialnämnden inte gjort tillräckliga besök i familjehemmet för att se hur pojken mådde.

Pojken bodde i fosterhem sen födseln men när föräldrarna fick uppehållstillstånd beslutades att pojken skulle flytta till dem. Länsstyrelsens som granskat ärendet kritiserar socialen för att inte ha gjort tillräckliga besök av familjehemmet.

Socialnämnden kritiseras också för att inte varit mer delaktiga när pojken hämtades och lämnades i fosterhemmet i samband med att vården skulle upphöra.

Kritik riktas också mot att pojken inte fick mer hjälp att lära sig sitt modersmål. Nåt som är extra viktig inför en återförening, säger länsstyrelsen i sitt beslut