Stora trafikproblem på Dalavägarna

Det är mycket besvärligt ute på vägarna i länet på grund av snövädret. Flera avåkningar, singelolyckor och krockar har orsakat stora problem.

Det är framför allt på riksväg 50 mellan Borlänge och Falun och efter riksväg 70 mellan Säter och Borlänge som det har varit problem.
Ingen person ska hittills ha kommit till allvarlig skada men på många håll har det inneburit störningar i trafiken.

Det har varit stora problem i den långa, branta backen i Silverhöjden, söder om Grängesberg.
Flera lastbilar, som inte kommer upp för backen, stoppar helt upp trafiken.