Dalfolket har lägst medellivslängd

Människor i skogslänen, dit Dalarna hör, har dom lägsta medellivslängderna i landet, enligt Statistiska Centralbyrån.
I en del kommuner i skogslänen är medellivslängden 6-8 år lägre än i kommuner i sydvästra Sverige.

En förklaring till det är att hjärt- och kärlsjukdomar är vanligare i skogslänen.

Den kärva situationen på arbetsmarknaden gör också att andelen bidragstagare i skogslänen är hög.