Krav på extra miljoner till Moras barn

Barn- och utbildningsnämnden, BUN, i Mora har ansökt om att få ett ökat kommunbidrag med tre miljoner kronor till sin verksamhet.

Det är för många barn och för lite personal på förskolorna i Mora. En anledning till att situationen ser ut som den gör är att det föds fler barn än på många år.

Barn- och utbildningsnämnden har därför ansökt om tre miljoner kronor och man skriver i sin ansökan att man måste utöka förskoleverksamheten med minst två avdelningar till och det har man inte råd med i nuvarande budget.
Men kommunen föreslås säga nej till ett ökat bidrag

Anne Lundberg-Svensson är rektor för ett antal förskolor i Mora och hon är oroad över situationen.