Företagskonkurserna ökar i Dalarna

Under årets två första månader har det skett en kraftig ökning av företagskonkurser.
Under förra året minskade antalet företagskonkurser med närmare 25 procent här i Dalarna men nu ökar de.

Under januari och februari i år gick 30 företag i länet i konkurs och det är mer än en fördubbling jämfört med samma period i fjol.

Ökningen i Dalarna är den näst största i landet, det är bara i Jämtlands län som ökningen varit större.
Det visar siffror i dag från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.