Långt kvar till ett jämställt Dalarna

I dag firas den internationella kvinnodagen. Trots att den här dagen har firats ända sedan 1910 så är det fortfarande stora skillnader på kvinnors och mäns villkor, inte minst här i Dalarna.

Kvinnodagen har snart 100 år på nacken, men det var först sedan FN:s generalförsamling 1977 beslutade om ett allmänt firande av dagen som den har kommit att firas i lite bredare kretsar världen över.

Kvinnodagen firas i dag över hela Dalarna med olika arrangemang.
Det är långt kvar innan länets män och kvinnor är jämställda.

  • Kvinnorna i Dalarna ägnar dubbelt så mycket tid åt hushållsarbete än vad männnen gör.
  • Män i Dalarna tjänar 63.000 kr om året mer än kvinnor.
    73% av männen i Dalarna jobbar heltid. Men bara 47% av kvinnorna.
  • Kvinnorna i Dalarna är hemma med barnen 82% av tiden. Männen bara 18%.
  • Bland dom som avlägger examen på Högskolan Dalarna är 72% kvinnor och 28% män.
  • Bland dom styr i Dalarnas kommuner är 71% män och 29% kvinnor.