Tjuvjakt påverkar antalet vargar

Under vargsymposiet i Vålådalen har deltagarna diskuterat om den illegala jakten är ett hot mot vargstammen.
Stammen skulle öka dubbelt så fort utan den illegala jakten.

Olof Liberg är viltforskare på Grimsö forskningsstation och enligt honom är inte tjuvjakten något allvarligt hot mot vargens fortlevnad.

– Utan den här illegala jakten skulle vi kanske ha en dubbelt så snabb tillväxt, säger viltforskaren Olof Liberg. 

Han tror att tillväxten av vargstammen skulle vara 25-30 procent mot dagens 10-15 procent. 

– Men den illegala jakten är en kriminell verksamhet och det är inget vi kan acceptera, säger Olof Lindberg, men det är naturligtvis mycket bättre om det här sker legalt och öppet.