Läkarprotester mot att stänga nattakut

Ett 20-tal läkare inom sjukvården inom Västerbergslagen protesterar mot det förslag till ny organisation för akutsjukvården som konsultbolaget Helseplan presenterat.

Förslaget innebär att nattakuten vid Ludvika lasarett görs om till en ambulansmottagning.

De protesterande läkarna menar i en skrivelse till landstinget att den här förändringen skulle innebära ökad läkarflykt från Västerbergslagen och medicinska risker för patienterna i området.