Landstinget redovisar överskott

För första gången på tolv år hamnar landets 20 landsting på plus. Det sammanlagda överskottet för år 2005 blev 4,3 miljarder kronor. Landstinget Dalarna redovisar ett överskott med 104 miljoner kronor och det motsvarar 1,9 procent av landstingets kostnader.

I enbart två landsting, Jämtland och Gävleborg, blev det underskott. Det här framgår av en sammanställning som Sveriges Kommuner och Landsting gjort.