Självtester mot klamydia oroar

Könssjukdomen klamydia har blivit dubbelt så vanlig i Dalarna sedan slutet av 1990-talet.
För att minska smittspridningen började apoteken nyligen sälja självtester för klamydia. 
-Men självtesterna kan istället göra så att spridningen av sjukdomen ökar. Det tror Christina Haltiner, som är barnmorska i Vansbro.

Det finns risk för att testet görs för tidigt, och att man då får falskt  provsvar. Det ska gå minst en vecka från smittotillfället tills man testar sig.
-Den som fått ett negativt provsvar kan invaggas i en falsk tro att man inte har sjukdomen, och sedan sprider den vidare. Det säger Christina Haltiner, som är barnmorska i Vansbro.
Det är bara kvinnor som kan självtesta sig för klamydia. Provet tas från slidan med en bomullspinne, som sedan stoppas ner i en tub som visar om man är smittad. 
Christina Haltiner tycker att självtesterna är onödiga. De måste ändå måste göras om, när någon som fått ett positivt självtestsvar söker hjälp.
- Vi kan inte behandla någon utifrån det test som dom själva gjort, utan vi måste göra om testet en gång till. Egentligen är självtesterna då onödiga eftersom de innebär en dubbel kostnad, dels för den drabbade som köper testet, dels för landstinget som måste göra om det.