Beredskap för svenskar från Libanon

Kriget i Libanon fortsätter och det är oklart hur många från Dalarna som finns där. För att kunna ta emot dem som kommer har krisgruppen Posom-gruppen i Borlänge aktiverats. Posom-gruppen har bland annat stödsamtal för krisdrabbade och kan nås via Borlänge kommuns växel på 0243-74 000.