Färre vill bli högstadie- och gymnasielärare

Allt färre vill bli lärare i de senare årskurserna i Dalarna. I år var det totala antalet sökanden till svensklärarprogrammet, bara en tredjedel av antalet sökanden förra året.

Även till andra inriktningar på lärarprogrammet har det totala antalet sökanden minskat. Förra året var det 270 personer som ville bli mattelärare, i år är det 200 färre.

En förklaring är ökad konkurrens från andra högskolor. Fler väljer också istället att studera till förskollelärare eftersom det är där det nu behövs lärare.