Många vapen till polisen efter ny lag

Sedan den första juli måste alla som vill göra sig av med vapen lämna in dem hos polisen. Polisen blir nu överhopade av alla vapen som lämnas in.

Efter att visa mindre nogräknade vapenhandlare sålt vapen som lämnats in för skrotning på svarta marknaden, så beslutade riksdagen att ändra reglerna för vapeninlämning. Numera är det bara polisen som har rätt att ta emot gamla vapen.

Sedan årsskiftet är det inte heller längre tillåtet att ha ett vapen hemma utan att förvara det i ett vapenskåp. Dessa ändringar i vapenlagen har gjort att polisen nu överhopas av inlämnade vapen.