Byggarbetslösheten minskar i Dalarna

Byggarbetslösheten minskar här i länet. I juni var knappt 200 av Byggnads medlemmar i Dalarna öppet arbetslösa.

Det motsvarar 5,2 procent och betyder att arbetslösheten minskat med 2,5 procentenheter sen juni i fjol.

Men fortfarande är byggarbetslösheten i Dalarna högre än i landet som helhet.