Arbetsmiljöverket ingriper inte mot Avesta kommun

Arbetsmiljöverket kommer inte att ingripa mot Avesta kommun med anledning av dom nedskärningar som gjorts inom hemtjänsten. Fackförbundet Kommunal får därmed inget gehör för det kravet.

Avesta kommun har under åren 2003 till 2006 minskat antalet anställda inom hemtjänsten från 152 till 117 årsarbetare. Enligt Kommunal har det lett till hög arbetsbelastning, ökat ensamarbete och hög sjukfrånvaro, och i en skrivelse den 12 juni begärde fackförbundet att Arbetsmiljöverket skulle komma med ett föreläggande eller förbud mot kommunen.

För knappt två veckor sen gjorde därför verket en inspektion av hemtjänsten i Avesta. Det framkom då att kommunen i samverkan med bland annat Kommunal upprättat ett åtgärdsprogram med tolv punkter. Bland annat handlar programmet om att uppföljningen av sjukfrånvaron ska förbättras och att gruppledarnas roller ska göras mer tydliga.

Arbetsmiljöverket är dock inte riktigt nöjd med hur kommunerna genomför riskbedömningar inom hemtjänsten. Men man har samtidigt fått veta att kommunen tänker förbättra även det arbetet genom utbildning av chefer. Och allt det här gör att verket inte funnit någon anledning till dom ingripanden mot kommunen som facket begärt.