Falu kommun riskerar vite på 50 000

Falu kommun hotas med ett vite på 50 000 kronor om inte arbetsmiljön för de kommunala sjuksköterskorna inom det särskilda boendet förbättras.

Enlig ett beslut av Arbetsmiljöverket ska kommunen se till att sjuksköterskor på nya tjänster får en ordentlig introduktionen och att arbetsbelastningen undersöks.

Kommunen får tiden fram till årsskiftet på sig för att göra något åt problemen.