Älvdalens kommunanställda friskast i länet

Älvdalens kommunanställda är friskast i länet. Det visar försäkringsbolaget Folksams Hälsoindex för år 2006. Och det är bara i fyra andra kommuner i landet som hälsan är bättre än i Älvdalen.

Folksam har granskat 246 kommuner i landet när det gäller personalens sjukfrånvaro. Alla kommuner i Dalarna utan Leksand ingår i undersökningen. Och högsta betyget i landet har Värnamo fått - fem poäng av fem möjliga, men på femte plats kommer alltså Älvdalen med betyget 4,73.

I Älvdalen är den genomsnittliga sjukfrånvaron 6,1 procent av de anställdas sammanlagda arbetstid. Riksgenomsnittet är 8,6 procent. Och även när det gäller sjukfrånvaro under lång tid, mer än 60 dagar, ligger Älvdalen betydligt under riksgenomsnittet. Sjukfrånvaron bland kvinnor är också låg i Älvdalen genomfört med riket som helhet. Näst högsta hälsobetyget av Dalarnas kommuner har Säter fått, 4,4. Och den kommun i länet som har störst problem med sjukfrånvaro är Orsa, enligt Folksams undersökning. Orsa har fått betyget 2,07. Det är bara 13 andra kommuner i landet som Folksam gett lägre betyg.