Framtidstro bland turismföretagarna

Över 60 procent av de småföretag i Dalarna som förmedlar logi åt turister tror att man om fem år kommer att ha större omsättning än vad man har i dag. Det här visar en undersökningen som Föreningen Turism i Sverige har gjort.

Men bara drygt 10 procent av de tillfrågade företagen bedömer att de kommer att ha fler anställda om fem år. För att det ska bli fler jobb måste det satsas mer på att marknadsföra Sverige som turistland, säger Eva Hedenström som är VD på Föreningen Turism i Sverige.