Landstinget vill utbilda specialistsjuksköterskor

Bristen på operationssjuksköterskor i länet är nästintill akut och det samma gäller för sjuksköterskor inom psykiatrin. Men för att råda bot på det ska Landstinget nu satsa sex miljoner kronor om året under en treårsperiod för att få fler sköterskor att vidareutbilda sig till bland annat operationssjuksköterskor.

– Vi erbjuder en studielön på 18 000 kronor i månaden, vilket är den nivån som övriga landsting brukar ge, säger Klas-Göran Björk som är biträdande landstingsdirektör i Dalarna.

Totalt kommer ungefär 25 personer att beviljas studielön av landstinget. Kravet är att man är fast anställd inom landstinget och att man åtar sig att jobba inom Landstinget Dalarna i två år framöver.

I år satsar landstinget på att utbilda distriktssjuksköterskor, operationssjuksköterskor och sjuksköterskor inom psykiatrin.

Det med anledning av att det råder brist på sköterskor inom dessa områden och att det blir ännu värre när landstinget har stora pensionsavgångar att vänta.

– Det här ska leda till att vi säkrar kompetensbehovet. Vi har alltså tämligen skriande problem inom operation, säger Klas-Göran Björk.