Resistenta bakterier ökar i Dalarna

I Dalarna smittas fler och fler av resistenta bakterier för varje år som går och bakterierna sprids inte längre bara inom vården. Anders Lindblom är smittskyddsläkare i länet säger att det har varit ett trendskifte de senaste åren och att de här bakterierna finns mer ute i samhället.

En resistent bakterie är en bakterie som penicillin inte biter på. Det kan leda till svårbotade infektioner, långa vårdtider och högre dödlighet. Sverige har länge varit förskonat från bakterierna men för varje år växer antalet sjuka och det märks även av i Dalarna. Här drabbades sju personer av multiresistenta bakterier förra året.

Genom en ny lag skärps nu hygienkraven i både kommuner och landsting. Förskolorna är en av de platser där risken för infektioner är stor.

– Dagismiljö är en miljö där det är lätt för infektioner att spridas, säger smittskyddsläkare Anders Lindblom.

På förskolan Årbygården i Borlänge försöker bland annat Inga Andersson hålla koll på inga smittor sprids. Där är de väldigt noga med handtvätt och de använder engångsmaterial.

– Vi håller ju uppsikt över sår som vi ser varar och inte försvinner, säger Inga Andersson på förskolan Årbygården.