ABB redovisar nettovinst 2,7 miljarder

Verkstadskoncernen ABB redovisar en nettovinst på närmare 370 miljoner dollar för årets andra kvartal. Det motsvarar knappt 2,7 miljarder kronor och innebär att vinsten är tre gånger större än under motsvarande period i fjol.

Och det här resultatet är bättre än vad analytiker förutspått. Av delårsrapporten framgår det också att ABB:s orderingång under andra kvartalet ökade med närmare 20 procent jämfört med samma kvartal i fjol.