Dubbelt så många får socialbidrag i Säter

Säters kommun är den kommun i Dalarna som betalar ut minst socialbidrag. Men den senaste tiden har dubbelt så många personer i Säter fått hjälp med försörjningsstöd från kommunen.

Under de första tre månaderna i år fick mer än dubbelt så många personer socialbidrag eller försörjningsstöd i Säter jämfört med samma period 2005.

Säter har länge haft länets lägsta kostnader för socialbidrag, eller försörjningsstöd, men under de senaste åren har kostnaderna ökat för socialbidragen i Säter.

Det här har flera anledningar, menar socialnämndens ordförande i Säter Karl Erik Finnäs, som är centerpartist.

Förutom att det beror på att flera personer på socialförvaltningen i Säter slutat sina jobb och att personalstyrkan bytts ut, beror det också på att det finns fler arbetslösa ungdomar och att inte Arbetsförmedlingen gör vad den ska.

– Arbetsförmedlingen borde ju ta ett lite större ansvar för de arbetslösa ungdomarna och inte överskjuta det ansvaret på kommunen.

Fortfarande betalar Säter ut lite socialbidrag jämfört med andra kommuner i länet, och det här beror bland annat på att man har ett arbetssätt för att få ner kostnaderna för socialbidrag.

Eva Jondelius är verksamhetschef för Socialförvaltningen i Säter och hon berättar att Säters modell handlar mycket om att stötta dem som söker socialbidrag.

– Vi försöker att jobba väldigt strukturerat med dem individer som kommer till oss, att tillsammans gå igenom vad de själva kan göra åt sin situation. Det handlar om att få dem att hjälpa sig själva, säger Eva Jondelius.