Långa köer till sopsationerna

Under sommartid och helger är det ofta kö på sopstationerna runt om i länet. Mycket beror på att vi köper prylar med sämre kvalitet, som sedan slängs. Det tror Örjan Vester som jobbar på Fågelmyra sopstation.

– Vi köper väl mycket mer slit och släng varor, säger Örjan Vester på Fågelmyra sopstation.

Han har jobbat på sopstationen sedan 1979 och sedan dess har sopsortering blivit mycket, mycket bättre menar han.

– Det går inte ens att jämföra, 1979 hade vi i princip inte någon sortering alls. Då slängdes allt på tipp, säger Örjan Vester.