Kodiakbjörnen kan komma till Orsa

Nu vill Orsa Björnpark få ytterligare en ovanlig björnras. Det handlar om världens största landlevande rovdjur, kodiakbjörnen. Björnen kan bli över fyra meter lång, väga upp till 1 000 kilo och kommer från ön Kodiak i Alaskabukten.

Orsa Grönklitts VD, Torbjörn Wallin säger till TT att de just nu har kontakt med amerikanska myndigheter och den världskände forskaren Larry Van Daele.

Tanken är att Orsa björnpark ska vara en DNA-reserv för kodiakbjörnarna och inom tre år kan kodiakbjörnen finnas för beskådning i Orsa.