Ett sjuttiotal jobb hotas i Borlänge

Framtiden för ett sjuttiotal anställda i Borlänge är oviss. Det gäller alla de som jobbar på järnvägsstyrelsen och vägtrafikinspektionen. En statlig utredning tittar som bäst på om man ska slå ihop flera myndigheter. Men Ove Andersson på Järnvägsstyrelsen tror inte att det skulle innebära någon vinst.

Mitt i centrala Borlänge ligger Järnvägsstyrelsen. Där jobbar ett femtiotal personer med tågsäkerhet. Bland annat så ska man nu utreda olyckan där järnvägen rasade efter skyfallen i Jämtland för några dagar sedan. Myndigheten är bara två år gammal, men den kan redan vara hotad.

En statlig utredning ska visa om det lönar sig att slå ihop alla myndigheter som sysslar med säkerheten kring tåg, flyg, sjöfarts- och vägtrafik. Ove Andersson är ställföreträdande generaldirektör på Järnvägsstyrelsen och han tror inte så mycket på vinsterna med en sammanslagning.

– Redan i dag har vi tittat in på vissa områden och försökt få fram vissa framtid men så här långt har vi inte hittat några stora fördelar, säger Ove Andersson.

Ove Andersson säger vidare att det är för stora skillnader mellan de berörda myndigheterna och att de har samarbeten på internationell nivå som det inte går att samverka runt

De anställda får nu vänta till årsskiftet innan utredningen är klar. Det kan då bli tal om en flytt, kanske till Norrköping där myndigheterna som jobbar med flyg och sjöfartssäkerhet ligger. Kristina Gustavsson som jobbar på järnvägsstyrelsen och hon tycker det skulle vara tråkigt om hennes arbetsplats försvann.

– Vi bidrar ju till att det blir ett fokus på Borlänge, säger Kristina Gustavsson.