Polisman överklagar Sågmyradom

Den polisman som Falu tingsrätt dömt för tjänstefel för sitt uppträdande i en skolsal i Sågmyra, har överklagat domen till Svea Hovrätt.

Mannen dömdes till 30 dagsböter, för att ha startat en egen förundersökning om den cykelstöld, som hans son utsatts för. Han fälldes också för att ha gjort uttalanden som står i strid mot polisförordningens föreskrifter.
Polismannen anser dock att det bara handlar om ringa tjänstefel, och det är inte straffbart.