Dalaskolor uppmanas att söka pengar

Skolorna i Dalarna kan bli bättre på att ansöka om pengar till internationella skolsamarbeten. Enligt  internationella programkontorets beräkningar så tillhör Dalarna mittenskiktet bland länen i landet när det gäller att ansöka om pengar så att studenterna kan plugga i andra länder.