Landstingsskatten sänks med 10 öre

Landstingsstyrelsen har i dag sagt ja till att sänka landstingsskatten med 10 öre nästa år. Socialdemokraterna och vänstern har ännu inte tagit ställning till den nya skattesatsen.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet säger i en protokollsanteckning av de vill se den nya majoritetens finansplan innan man tar slut ställning till skattesatsen.