Dalaungdomar frågas ut om sina liv

Under den här veckan får ungdomar i Ludvika, Mora, Säter och 24 andra kommuner i landet svara på frågor om sin hälsa, hur de upplever skolan och hur de ser på sin fritid.

Det är den statliga Ungdomsstyrelsen som utvecklat en elektronisk enkät för att kommunerna ska kunna skaffa sig bättre kunskap om sina ungdomar.

Dom första enkäterna skickades ut i går, och de ska alltså besvaras av bl a ungdomar i Ludvika, Mora och Säter.