Dåligt intresse för dyslexin

Alla har rätt att läsa, ja det budskapet försöker Förbundet funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter, föra ut på biblioteket i Borlänge. Men det är få som kommer fram och vill veta mer.

Göran Andersson arebtar på förbundet. Under den årliga europeiska dyslexiveckan sitter han på biblioteket i Borlänge för att informera om dyslexi. Göran Andersson är själv dyslektiker.

– Det har varit jobbigt många gånger. Att gå på biblioteket har man till exempel låtit andra personer att göra, säger Göran Andersson.

Men de senaste åren har det gått bättre att vara på biblioteket, och nu sitter han alltså där hela veckan för att informera om dyslexi. Men intresset för hans information är dåligt.

– Det är väldigt tråkigt. Men de kanske inte vill visa att de är dyslektiker. Tyvärr är det få andra som kommer fram också, säger Göran Andersson.